Tuesday, December 22, 2009

PISTING YAWA - simbolo sa kalinawgkan sa utok ni juanito maldito plus mga vocals
sa grupong BARANG. palit mo? ad2s quad naa.

No comments:

Post a Comment